Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada obchodziliśmy  Narodowe Święto Niepodległości , Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w miejskich uroczystościach 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem z Pasażu Biskupa Stefana Bareły ,  Aleją Henryka Sienkiewicza, złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza  oraz przed pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Główna część obchodów odbyła się na Placu Władysława Biegańskiego  gdzie po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego został odczytany Apel Poległych i złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Poprzez nasz udział w uroczystościach mogliśmy oddać hołd dokonaniom naszych przodków, dzięki którym – w listopadzie 1918 roku – Polska odzyskała niepodległość.
A.L.