„Mamo, tato czytaj ze mną!”

Zgodnie z zaleceniami MEN rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa od kilku lat.
W naszej szkole w I półroczu realizowane są projekty czytelnicze na każdym poziomie edukacyjnym, w szkole i poza nią odbywają się imprezy, konkursy i zajęcia propagujące czytelnictwo. Biblioteka została doposażona w nowe pozycje w ramach NPRC Priorytet 3. W realizacji kolejnych przedsięwzięć szkolna biblioteka ściśle współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną WOM w Częstochowie.
Żeby zainteresować dziecko czytaniem, książką konieczne jest także zaangażowanie domu rodzinnego. Zdaniem p. Ireny Koźmińskiej – Prezes Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – tylko wspólne działania rodziców, dziadków, nauczycieli pomogą najmłodszym polubić czytanie i zachęcą ich do korzystania z zasobów bibliotek.
Właśnie dlatego wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie przygotowaliśmy dla Rodziców naszych uczniów wideokonferencję pt. „Mamo, tato czytaj ze mną!”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia w dogodnym czasie tego materiału, ponieważ nasze wspólne działania przyniosą najlepszy efekt!