Informacje dot. Rekrutacji 2017/2018

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w kwietniu br.

i będzie prowadzona jak dotychczas z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów spoza obwodu danej szkoły

będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego i rozpocznie się w również w kwietniu br.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl

oraz na stronie internetowej szkoły www.sp13.edu.pl 

Ww. termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wynika z aktualnie trwających prac legislacyjnych

nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.