II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy – sukces dziewczynek z klasy Ic

Pod koniec lutego Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie zorganizowała II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy – „Zimowe zjawiska przyrodnicze” promujący różnorodność, bogactwo i piękno zimowej przyrody. W konkursie nagrodzone zostały prace przygotowane przez uczennice z  klasy Ic.

Wiktoria Kowalska zajęła II miejsce

Julia Ciałowicz i Laura Pudło III miejsce

Serdecznie gratulujemy. JW