Erasmus+Erasmus+Erasmus+

logo-erasmus-plus-500x295

Erasmus Plus

W roku szkolnym 2013/14 dobiegały końca europejskie projekty dla szkół określane potocznie projektami Comeniusa. Wspólnoty europejskie wprowadziły za to nowy program określany jako Erasmus+, którego realizacja jest przewidziana na lata 2014-2020. Wiele szkół w Polsce podjęło starania ubiegania się o fundusze na udział w nowych projektach. Również nasza szkoła podjęła takie kroki i jako jedyna spośród częstochowskich instytucji spełniła stawiane przez Komisję Europejską wymagania i jej wniosek został zaakceptowany.

Nasz projekt, który będzie trwać dwa lata i rozpocznie się w nadchodzącym roku szkolnym zatytułowany jest: „Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”. Nasza placówka będzie współpracowała z trzema szkołami europejskimi z Hiszpanii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Poprzez wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz udział w europejskich mobilnościach nasza szkoła będzie miała okazję do zaczerpnięcia i urzeczywistnienia wielu innowacji z zakresu edukacji i funkcjonowania szkolnictwa podstawowego. Nasi partnerzy to nowoczesne i innowacyjne szkoły europejskie specjalizujące się w wykorzystywaniu efektywnych rozwiązań w nauczaniu, promujące zdrowie i prowadzące rozmaite programy wychowawcze nawiązujące do sytuacji w szkole XXIgo wieku.

 

Erasmus Plus

W roku szkolnym 2013/14 dobiegały końca europejskie projekty dla szkół określane potocznie projektami Comeniusa. Wspólnoty europejskie wprowadziły za to nowy program określany jako Erasmus+, którego realizacja jest przewidziana na lata 2014-2020. Wiele szkół w Polsce podjęło starania ubiegania się o fundusze na udział w nowych projektach. Również nasza szkoła podjęła takie kroki i jako jedyna spośród częstochowskich instytucji spełniła stawiane przez Komisję Europejską wymagania i jej wniosek został zaakceptowany.

Nasz projekt, który będzie trwać dwa lata i rozpocznie się w nadchodzącym roku szkolnym zatytułowany jest: „Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”. Nasza placówka będzie współpracowała z trzema szkołami europejskimi z Hiszpanii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Poprzez wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz udział w europejskich mobilnościach nasza szkoła będzie miała okazję do zaczerpnięcia i urzeczywistnienia wielu innowacji z zakresu edukacji i funkcjonowania szkolnictwa podstawowego. Nasi partnerzy to nowoczesne i innowacyjne szkoły europejskie specjalizujące się w wykorzystywaniu efektywnych rozwiązań w nauczaniu, promujące zdrowie i prowadzące rozmaite programy wychowawcze nawiązujące do sytuacji w szkole XXIgo wieku.

 

Erasmus Plus

W roku szkolnym 2013/14 dobiegały końca europejskie projekty dla szkół określane potocznie projektami Comeniusa. Wspólnoty europejskie wprowadziły za to nowy program określany jako Erasmus+, którego realizacja jest przewidziana na lata 2014-2020. Wiele szkół w Polsce podjęło starania ubiegania się o fundusze na udział w nowych projektach. Również nasza szkoła podjęła takie kroki i jako jedyna spośród częstochowskich instytucji spełniła stawiane przez Komisję Europejską wymagania i jej wniosek został zaakceptowany.

Nasz projekt, który będzie trwać dwa lata i rozpocznie się w nadchodzącym roku szkolnym zatytułowany jest: „Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”. Nasza placówka będzie współpracowała z trzema szkołami europejskimi z Hiszpanii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Poprzez wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz udział w europejskich mobilnościach nasza szkoła będzie miała okazję do zaczerpnięcia i urzeczywistnienia wielu innowacji z zakresu edukacji i funkcjonowania szkolnictwa podstawowego. Nasi partnerzy to nowoczesne i innowacyjne szkoły europejskie specjalizujące się w wykorzystywaniu efektywnych rozwiązań w nauczaniu, promujące zdrowie i prowadzące rozmaite programy wychowawcze nawiązujące do sytuacji w szkole XXIgo wieku.