Egzamin gimnazjalny ‒ to warto wiedzieć

Ostatni państwowy egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Potrwa 3 dni: od 10 do 12 kwietnia. W roku szkolnym 2018/2019 przygotowaliśmy kompleksowy program przygotowań do egzaminu gimnazjalnego, który składa się z trzech etapów:

 1. Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem przeprowadzany w dniach 4–6 grudnia 2018 r.
 2. Udostępnienie szkołom raportów z wynikami PEG, uzupełniony o plan powtórzeniowy dla każdej klasy
 3. II edycja Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego w formie elektronicznej, służąca weryfikacji postępów w nauce – od 4 marca 2019 r.

Aby wziąć udział w programie, szkoła zgłasza do udziału wszystkich uczniów III klas gimnazjum i otrzymuje:

– 6 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego zgłoszonego ucznia

  • część humanistyczna – język polski oraz historia i wiedza społeczeństwie
  • część matematyczno-przyrodnicza – matematyka oraz przedmioty przyrodnicze
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (angielski lub niemiecki)
  • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym (angielski lub niemiecki)

– Bezpłatne elektroniczne arkusze egzaminacyjne (pdf) udostępnione dzień po egzaminie właściwym wraz z kluczem odpowiedzi, kartoteką testu, tablicami, transkrypcją nagrań i nagraniami. Arkusze elektroniczne udostępniane są wyłącznie szkołom biorącym udział w egzaminie.

– Arkusze Drugiej Edycji Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego (dodatkowe arkusze pdf w marcu 2019 r.)

Dodatkowe korzyści dla szkół, w których zostaną wprowadzone wyniki z egzaminu:

 • Szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy oraz wszystkich zgłoszonych uczniów
 • Plan powtórzeniowy dla każdej klasy, ze wszystkich przedmiotów
 • Certyfikat jakości „Egzamin Gimnazjalny 2019”
 • Obecność w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich (Top 10)
 • Darmowy dostęp do platformy e-learningowej przygotowującej do egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia

 

Koszt udziału w programie w roku szkolnym 2018/2019:

Koszt jednego arkusza egzaminacyjnego wynosi 1,5 zł brutto.

Komplet dla ucznia składa się z 6 arkuszy. Razem  9 zł brutto.

Zgłaszając się do udziału w egzaminie szkoła otrzymuje komplet arkuszy dla każdego ucznia.

 

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły