Prezentacja  multimedialna  na dzień otwarty

Sukcesy uczniów kl. 0-III

1. Spotkanie Dyrekcji z rodzicami: przedstawienie działalności statutowej szkoły, zasad rekrutacji, oferty placówki, prezentacja multimedialna -16.30 (świetlica szkolna)

2. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w grupach przedszkolnych (17.00-17.30):

 • Świat bajek z origami – Justyna Bednarska, Anna Cudak (sala 13)
 • Zabawy logorytmiczne i zabawy z tablicą multimedialną – Ewa

       Gudowska, Monika Pankowska (sala 15)

3. Przeprowadzenie zajęć dla przyszłych klas I –szych (17.00-17.30):

 • Matematyka na wesoło – Dorota Stanek, Barbara Jezierska (sala 16)
 • Nasi pupile i ich znaczenie – Anna Adamowska Iwona Bukowska (sala12)
 • Zabawy z językiem niemieckim – Barbara Moroz (sala16), Ewa Buszko (sala 12)
 • Warsztaty plastyczne „Maska karnawałowa” –Elżbieta Grabowska, Magdalena Ziółkowska (sala 11) godz. 17.00-17.30
 • Po zajęciach zabawa na dywanie interaktywnym w świetlicy szkolnej
 1. Pokazowe zajęcia sportowe w sali gimnastycznej dla kandydatów do klasy sportowej:

       – zajęcia klasy VI sportowej – Leszek Matyja (17.00 – 17.30)

       – zajęcia sportowe dla kandydatów do klasy I sportowej – Edyta Gurba, Marta Wiśniewska,

        Celina Matyja (17.30-18.00)

5. Przeprowadzenie zajęć dla przyszłych klas VII (16.30- 17.30):

 • Konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas VI (sala 1,3)

        godz. 16.30-17.00 – Marta Konopa, Barbara Janicka (sala 1 i 3)

 • Fragmenty lekcji chemii i biologii w języku angielskim godz. 17.00 – 17.30

Elżbieta Kaczmarek, Małgorzata Miniak (sala 8)

 1. Prezentacja dorobku projektów europejskich prowadzonych przez szkołę. Konsultacje z koordynatorem projektów – godz. 17.00-18.00 – Michał Karoń (sala 26)

7. Rozmowy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i specjalistami pracującymi w placówce

8. Zwiedzanie szkoły: prezentacja sal lekcyjnych, sal komputerowych, językowych, sali gimnastycznej, świetlicy oraz biblioteki

9. Pożegnanie przybyłych gości