Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 


 


NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCHSpotkanie informacyjne dla klas pierwszych odbędzie się w środę 28.02.24r o godz. 16.00 na stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy!


W dniu 1 marca 2024 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2024 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2024 r. o godz. 15.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2024

godz. 8:00 do 15.03.2024 godz.15:00

od 17.05.2024

godz. 8:00

do 24.05.2024

godz. 15:00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności  fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych od 01.03.2024

godz. 8:00 do 05.03.2024 godz.15:00

od 17.05.2024

godz. 8:00

do 20.05.2024

godz. 15.00

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 07.03.2024 22.05.2024
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 11.03.2024

godz. 15:00

23.05.2024

godz. 15:00

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2024 do 27.03.2024 od 17.05.2024 do 27.05.2024
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2024 godz. 08:00 03.06.2024

godz. 8:00

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 05.04.2024

godz. 8:00 do 15.04.2024 godz. 15:00

od 03.06.2024

godz. 8:00 do 07.06.2024

godz. 15:00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2024 godz.08:00 10.06.2024 godz.15:00

Przydatne linki:

Prezentacja szkoły – klasy 1

Proponowana lista rzeczy niezbędnych pierwszoklasiście

Wiersze dzieci o SP13


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Spotkanie informacyjne dla zerówki odbędzie się w czwartek 29.02.24r o godz. 16.00 w stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy!


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 12.02.2024 godz.8:00 do 23.02.2024 godz.15:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024 godz.8:00 do 15.03.2024 godz.15:00 od 22.05.2024 godz.8:00 do 29.05.2024 godz.15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024 do 29.03.2024 od 22.05.2024 do 07.06.2024
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2024 godz. 8:00 14.06.2024 godz. 15:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 09.04.2024 godz. 8:00 do 16.04.2024 godz. 15:00 od 17.06.2024 godz. 8:00 do 20.06.2024 godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.04.2024 godz. 8:00 24.06.2024 godz. 15:00

Przydatne linki:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa – Logowanie się do naboru

Dlaczego warto być zerówkowiczem w Szkole Podstawowej nr 13?

Prezentacja oddziału przedszkolnego

 


Nabór do klasy IV sportowej o profilu koszykówki


Przygoda z koszykówką jest w zasięgu ręki !!!

Wrzuć nudę do kosza i dołącz do nas

 

Szkoła Podstawowa nr 13

ogłasza nabór do IV klasy sportowej o profilu koszykówki

 w roku szkolnym 2024/2025

Gwarantujemy:

 • 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony w rankingach Szkolnego Związku Sportowego
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów
 • udział w rozgrywkach i turniejach

Za nami przemawia:

 • tradycja koszykarskich klas sportowych
 • wysokie osiągnięcia sportowe
 • zadowolenie uczniów

Dlaczego koszykówka?

 • kształcimy wartości – pewność siebie, empatię, kreatywność, motywację, współpracę w zespole
 • troszczymy się o rozwój każdego dziecka, w każdym widzimy potencjał
 • szkolimy we współpracy z Akademią Koszykówki Iskra Częstochowa
 • umożliwiamy kontynuację kariery zawodniczej w koszykarskich klubach Częstochowy

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno dziewczęta i chłopców z obecnych klas trzecich

Informacje dotyczące szczegółów rekrutacji będą umieszczone na szkolnej stronie internetowej i przesłane do Rodziców uczniów klas III już wkrótce.

 

Poniżej prezentujemy koszykarskie osiągnięcia i  zdjęcia obecnych klas sportowych – IIIc , Vc i VIIId

2018/2019

Mistrzostwa Częstochowy Dzieci – I m dziewczęta, I m chłopcy;

II m , III m –  ¼ finału wojewódzkiego

2019/2020

Mistrzostwa Częstochowy Dzieci – I m chłopcy, II m dziewczęta

Mistrzostwa Częstochowy Młodzieży – II m chłopcy, III m dziewczęta

2020/2021

Mistrzostwa Częstochowy Dzieci – I m dziewczęta, I m chłopcy;

I m, I m –  ¼ finału wojewódzkiego

Mistrzostwa Częstochowy Młodzieży – I m dziewczęta, II m chłopcy

2021/2022

Mistrzostwa Częstochowy Młodzieży – II m dziewczęta, II m chłopcy

2022/2023

Mistrzostwa Częstochowy Dzieci – II m dziewczęta

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

O PROFILU KOSZYKÓWKA – KLASA IV

W ROKU SZKOLNYM  2024/2025

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego

 w Częstochowie

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2138)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

wprowadza się Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025 w poniższym brzmieniu.

 1. O przyjęcie do oddziału sportowego klasy czwartej o profilu koszykówka mogą starać się dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji).
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:  20.03.24r o godz. 16.00 w sali gimnastycznej.
 3. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie, sala gimnastyczna.
 4. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do prób sprawności fizycznej:

1) złożenie następujących dokumentów drogą elektroniczną na

e – mail:   sp13@edukacja.czestochowa.pl lub w sekretariacie szkoły do dnia 15.03.24r do godz. 15.30

 1. a) wniosku rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego klasy czwartej o profilu koszykówka w roku szkolnym 2024/2025 (załącznik nr 1),
 2. b) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do przystąpienia ich dziecka do prób sprawności fizycznej (załącznik nr 3),

2) uczestnicy prób sprawności fizycznej muszą posiadać strój sportowy.

 1. Wymagane dokumenty po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału sportowego klasy czwartej o profilu koszykówka w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie złożone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie do 28.06.2024 r.:

 

1) orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu – koszykówka wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) oświadczenia woli nauki w oddziale sportowym klasy czwartej o profilu koszykówka w roku

szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie (załącznik nr 2),

3) kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy trzeciej.

 1. Komisja rekrutacyjna:

– podaje informacje o warunkach rekrutacji,

– przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

– ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych  do przyjęcia 29.03.2024 r.

do godz. 15.00,

– ogłasza listę kandydatów przyjętych/ nieprzyjętych do oddziału 04.07.2024 r. do godz. 15.00,

– sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego (po każdym etapie rekrutacji).

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu   postępowania   rekrutacyjnego   szkoła   nadal   dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
 2. Terminy postępowania uzupełniającego:

1)  złożenie dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 1.08.2024 r.

2)  próby sprawności fizycznej – 17.08.2024 r. godz. 10.00,    

3)  dostarczenie dokumentów z punktu 5 do 21.08.2024 r.

 1. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu uzupełniającym:

– podaje informacje o warunkach rekrutacji,

– przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

– ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych  21.08.2024 r. do godz. 15.00,

– ogłasza listę kandydatów przyjętych/ nieprzyjętych do oddziału 22.08.2024 r. do godz. 15.00,

– sporządza protokoły postępowania uzupełniającego (po każdym etapie rekrutacji).

 1. Komisja rekrutacyjna:

1) publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych, przyjętych/ nieprzyjętych  w formie papierowej listy umieszczonej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informuje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata, przyjęciu/nieprzyjęciu drogą elektroniczną w dzienniku Vulcan.

 1. Do oddziału sportowego klasy czwartej o profilu piłka koszykowa w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • posiadają stan zdrowia, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności  fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 •   Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość 1 punktu.
 1. Tryb odwoławczy.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:

– złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Regulamin wchodzi w życie 02.03.2023r

Załączniki:

Test motoryczny do kl. IV 

Załącznik-nr-1-klasa-sportowa

Załącznik-nr-2-klasa-sportowa

Załącznik-nr-3-klasa-sportowa

 


REKRUTACJA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ 


 

Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy siódmej w  Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

wprowadza się Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025 w poniższym brzmieniu.

 

 • 1. Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa terminy i kryteria rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie zwanej dalej „szkołą”, na rok szkolny 2023/2024.
 2. Rekrutację do oddziału dwujęzycznego klasy VII przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie.
 3. Dyrektor określa zadania komisji rekrutacyjnej.
 4. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 • 2. Harmonogram  i zasady rekrutacji

 

Lp.  Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (Załącznik nr1). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w  Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. do 18 marca 2024 r.

do godz. 15.00

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)  Sprawdzian odbywa się w budynku  SP 13 w Częstochowie.

2)  Kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 14.50 w siedzibie szkoły (hol przy świetlicy szkolnej).

3)  Kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną.

21 marca 2024 r. godz.15.00

             w sali nr 3

   3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)  Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2)  Informacja o wyniku sprawdzianu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w dzienniku Vulcan.

3)  Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą telefoniczną.

4)  Kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie szkoły zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o liczbie  uzyskanych punktów.

 

     04 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

  4. Uzupełnienie  dokumentacji   o  świadectwo  promocyjne  do  klasy VII  szkoły podstawowej.

1)  Oryginał świadectwa wraz z jego kopią należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

 

od 26 czerwca

do 01 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

  5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe. do 03 lipca  2024 r.

 

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 13  w Częstochowie.

1) Lista będzie podana do publicznej wiadomości w formie papierowej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w dzienniku Vulcan.

3) Informacja  nie będzie udostępniana drogą telefoniczną.

 

 04 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

7. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego klasy VII (Załącznik nr 2). Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia: przesłanego na konto Dyrektora Szkoły w dzienniku Vulcan lub złożonego w siedzibie szkoły.

 

od 05 lipca

do 25 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

1) Lista będzie podana do publicznej wiadomości w formie papierowej na tablicy w korytarzu  przy  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w  dzienniku Vulkan.

 

 

27 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

 • 3. Harmonogram i zasady rekrutacji uzupełniającej

 

 1.  Jeżeli po   przeprowadzeniu   postępowania   rekrutacyjnego   szkoła   nadal   dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.

 

Lp.  Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym uzupełniającym

1. Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego. 11 lipca 2024 r.
 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego SP13 w Częstochowie (Załącznik nr 1). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 11 do 15 lipca 2024r.

do godz. 15.00

3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Sprawdzian odbywa się w budynku SP 13 w Częstochowie.

1) Kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się   najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie szkoły.

2) Kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną.

27 lipca 2024 r.

godz. 10.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

1) Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informacja o wyniku sprawdzianu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w dzienniku Vulkan.

3) Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą telefoniczną.

4) Kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie szkoły zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o liczbie uzyskanych punktów.

 

    1 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe. 2 sierpnia 2024 r.
 

6.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. 1) Lista będzie podana do publicznej wiadomości w formie papierowej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w dzienniku Vulcan.

3) Informacja  nie będzie udostępniana drogą telefoniczną.

 

    5 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

7. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego klasy VII (Załącznik nr 2). Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia: przesłanego na konto Dyrektora Szkoły w dzienniku Vulcan lub złożonego w siedzibie szkoły. od 7 do 12 sierpnia 2024r.

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

1) Lista będzie podana do publicznej wiadomości w formie papierowej na tablicy w korytarzu przy  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13  w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.

2) Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie udostępniona drogą elektroniczną w dzienniku Vulcan.

3) Informacje  nie będą udostępniane drogą telefoniczną.

 

   14 sierpnia 2024r.

do godz. 15.00

 

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • 4. Warunki sprawdzianu
 1. Test sprawdzający predyspozycje językowe w rekrutacji 2024/2025 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie przygotowuje szkolny zespół nauczycieli j. obcych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. Składa się z ćwiczeń, które nie sprawdzają wiedzy kandydatów, lecz odwołują się do ich predyspozycji lingwistycznych.
 3. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie SP 13 w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115.
 4. Czas trwania sprawdzaniu 60 minut.
 5. Liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 60.
 6. Pozytywny wynik  sprawdzianu  predyspozycji  językowych  uzyskują  kandydaci,  którzy  osiągną  co najmniej 30 % punktów możliwych do  uzyskania.

 

 • 5. Kryteria rekrutacji
 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
 • otrzymał promocję do klasy VII;
 • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 1. W przypadku większej liczby uczniów spełniających warunki, o których mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, :
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.
 2. Jeżeli w oddziale dwujęzycznym nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Stosuje się kryteria rekrutacji ust. 1 – 4.
 3. W przypadku wolnych miejsc na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać punkty za:
 • sprawdzian predyspozycji językowych – suma punktów otrzymanych na teście,
  • świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem –  7
  • wielodzietność kandydata – 1 pkt
  • niepełnosprawność kandydata- 1 pkt
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1 pkt
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1 pkt
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1 pkt
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1 pkt
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1
 1. Za oceny otrzymane na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 punktów
 • bardzo dobrym- przyznaje się po 17 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 • 6. Tryb odwoławczy
 1. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:

– złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść  do  dyrektora  szkoły   odwołanie   od   rozstrzygnięcia   komisji   rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Regulamin wchodzi w życie 04.03.2024r

Załączniki:

Załącznik-nr-1-wniosek-klasy-dwujezyczne

Załącznik-nr-2 klasy dwujęzyczne

 

Przejdź do treści