Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 11 marca do 25 marca 2019 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 11.03.2019).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019

godz. 9:00

do 25.03.2019

godz. 15.00

od 17.06.2019

godz. 9:00

do 21.06.2019

godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019

do 12.04.2019

 od 17.06.2019

do 25.06.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.04.2019

godz. 9:00

27.06.2019

godz. 15:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 24.04.2019

godz. 9:00

do 08.05.2019

godz. 15:00

od 28.06.2019

godz. 9:00

do 02.07.2019

godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.05.2019

godz. 9:00

04.07.2019

godz. 15:00

 

Urząd Miasta Częstochowy

Do pobrania:

1. Kryteria rekrutacji.

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.1

 

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2019r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2019

godz. 9:00 do 15.03.2019 godz.15:00

od 13.05.2019

godz. 9:00

do 21.05.2019

godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej  

08.03.2019

 

16.05.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 11.03.2019

godz. 15:00

17.05.2019

godz. 15:00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2019

do 29.03.2019

od 13.05.2019

do 24.05.2019

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2019 godz. 15:00 31.05.2019

godz. 15:00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 05.04.2019

godz. 9:00 do 09.04.2019 godz. 15:00

od 3.06.2019

godz. 9:00 do 06.06.2019

godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2019 godz.15:00 07.06.2019 godz.15:00

 

Urząd Miasta Częstochowy

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.


Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Decyzja

Załącznik

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Decyzja

Załącznik

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych-dla klas 8

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – dla klas 3 gimnazjum

Komunikaty i prezentacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf

do przekazania 5 grudnia 2018 Prezentacja_rekrutacja_KS_2 (2)

prezentacja_rekrutacja ponadpod_ponadgi_2018+CKE_CALOSC (003)

REKRUTACJA-LO

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH_PONADGIMNAZJALNYCH_info   -NOWE!!!


Rekrutacja 2019 prezentacja


REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ I SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W dniu 27.03.2018 o godz.16.30 na sali gimnastycznej odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas 3 i 6.  Na spotkaniu będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną dla uczniów  na rok szkolny 2018/2019. Zostaną omówione najważniejsze sprawy dotyczące utworzenia i funkcjonowania  klasy sportowej (kl.4) i klasy dwujęzycznej (kl.7).
Zapraszam
Maciej Wawrzaszek
Dyrektor Szkoły
Podania, regulaminy i testy przydatne w rekrutacji: