Rada Dzielnicy Lisiniec

Skład Rady Dzielnicy

 1. Andryszkiewicz Eugeniusz
 2. Bachniak Jolanta
 3. Bednarek Sabina
 4. Curran Justyna – Przewodnicząca
 5. Grabowska Krystyna
 6. Jamska Joanna – Sekretarz
 7. Jaszcz Izabela
 8. Jędryka Cezary – Wiceprzewodniczący
 9. Kowalik Zbigniew
 10. Kubczyk Jacek
 11. Lewandowski Michał – Członek Zarządu
 12. Łazarz Adam
 13. Łoszakiewicz Jarosław
 14. Malinowski Bartosz
 15. Zaleska Urszula

Radni Miasta Częstochowy z terenu dzielnicy

Na podstawie Uchwały Nr 961/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu okręg wyborczy nr 5 obejmuje dzielnice: Błeszno, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Podjasnogórska, Stradom.

Radni Miasta Częstochowy z Okręgu:

 1. Balt Ewelina
 2. Gieroń Barbara
 3. Mizgalski Zbigniew
 4. Nowakowski Jerzy
 5. Sowa Andrzej

 

Czym są Rady Dzielnic ?

 

Rady Dzielnic są organami pomocniczymi gminy. Rady Dzielnic to podmioty działające w ramach samorządu terytorialnego służące pomocą miastu. W przepisach prawa nazywane są radami dzielnic (np. w Krakowie czy Częstochowie) lub radami osiedli (np. we Wrocławiu).

         Rada Dzielnicy Lisiniec liczy 15 członków i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta Częstochowy. Jest ona organem uchwałodawczym dzielnicy, czyli wyraża głos wspólnoty lokalnej, którą stanowią mieszkańcy dzielnicy Lisiniec.

        Praca wszystkich częstochowskich radnych dzielnicowych jest społeczna – nie pobierają oni za nią jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 

KONTAKT Z RADĄ DZIELNICY LISINIEC:

 

Drogą mailową: lisiniec@op.pl

Przez osobiste zgłoszenie: podczas dyżurów radnych dzielnicowych w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 18.00 – 19.00,
w Szkole Podstawowej nr 13  (poza świętami i wakacjami)

  

Drogą listowną poprzez:

·         sekretariat SP nr 13, ul. Wręczycka 11/115, 42-200 Częstochowa

·         półki rad dzielnic w Urzędzie Miasta Częstochowy (pok. 108)