Informacje o szkole dla rodziców

Sprawy Uczniów:

 

Sekretariat Szkoły

Sekretarka – p. Beata Kruk

tel. 34 362 86 33

e-mail: sekretariat@sp13.edu.pl

 

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek 7.30-15.30

środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.30

W Sekretariacie Szkoły wydawane są następujące dokumenty:

– legitymacje szkolne,

– zaświadczenia na prośbę rodziców.

Opłaty związane z wydaniem duplikatów druków szkolnych należy wpłacać przelewem

Dane do przelewu:

SP nr 13 w Częstochowie
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa

Nr konta: 47 1050 1142 1000 0005 0165 6201

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka. Opłata za ……………..

Wysokość opłat:

– za duplikat kary rowerowej – 9 zł

– za duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

– za duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Opłaty za zniszczony lub zagubiony podręcznik: 

Wpłaty należy dokonać na rachunek

dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie.

Dane do przelewu:

Numer rachunku: 26 1030 1104 0000 0000 9314 3000.

Uwaga! Nowy numer konta bankowego od dnia 01.07.2017 r.

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia.

Zwrot za podręcznik ( część …) .

 Cena zniszczonego/zagubionego podręcznika po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika
lub stwierdzenia jego zniszczenia.

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do bibliotekarza.


 

Płatność za obiady: 

Intendent p. Elżbiety Wabnic

intendent@sp13.edu.pl

 (parter, holl główny przy schodach)

Płatności za obiady można uiścić przelewem na rachunek bankowy

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa
Nr konta:96 1030 1104 0000 0000 9314 3001
Uwga! Nowy numer konta bankowego od dn. 01.07.2017 r.

Tytuł przelewu: Wpłata za obiady szkolne

dla ucznia (imię i nazwisko, szkoła – SP 13/G13, klasa)

za miesiąc (podać miesiąc i rok).

Wysokość wpłat – ceny obiadów

(liczba dni x 2,90 zł)

Przelew należy wykonać do 30 -go dnia danego miesiąca/lub na 2 dni przed końcem miesiąca,

by opłacić za obiady na kolejny miesiąc.

Koszt obiadów od 01.2017 r.:

Styczeń – 11 x 2,90 zł = 31,90 zł

Luty – 20 x 2,90 zł = 58,00 zł

Marzec – 23 x 2,90 zł = 66,70 zł

Kwiecień – 16 x 2,90 zł = 46,40 zł

Maj – 19 x 2,90 zł = 55,10 zł

Czerwiec – 14 x 2,90 zł = 40,60 zł

W związku z rejestrem VAT, prosimy o realizację przelewów  za dany miesiąc.


Wpłaty na Radę Rodziców:

W imieniu Rady Rodziców pragniemy zaapelować do Państwa o wpłaty na Radę Rodziców.
Składki na Radę Rodziców są dobrowolne, lecz dzięki wpłatom będziemy mogli wspierać i nagradzać,
a także zachęcać do większej aktywności naszych uczniów.

W tym roku szkolnym dobrowolna kwotę składki można wpłacić:
u Skarbnika Rady Rodziców, który będzie pełnił dyżur 30 min. przed zebraniami i konsultacjami z rodzicami na terenie szkoły
lub na konto Rady Rodziców

Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0263 7400