Sukces Emilki z klasy I b

Sukces Emilki  z klasy I b w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
   Ogromnym sukcesem w tej rywalizacji może pochwalić się uczennica z klasy I b Emilia Dziwińska, która reprezentowała naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim – ,,Bóg, honor, ojczyzna – 100 – lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości w literaturze zajmując III miejsce. Celem konkursu było upowszechnienie wśród uczniów piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej, kultury żywego słowa oraz szacunku i miłości do Ojczyzny.
DM