Opieka stomatologiczna

Witam

Przesyłam do Państwa pisma (załączniki 1,2,3) informujące o wejściu w życie porozumienia dotyczącego stomatologii w szkołach wg ustawy która weszła w życie 12 września.

Proszę o pilne podpisanie oświadczenia ( druk oświadczeń dla rodziców zostanie przekazany przez dzieci oraz w załączniku 4 do informacji)   zawiera tylko Imię i nazwisko ucznia, dane szkoły, datę i czytelni podpis rodzica oraz treść, że rodzic wyraża chęć , zgodę na leczenie stomatologiczne w Centrum Stomatologii OLMEDICAL Anita Olek ul. Krynicka 1/3; 42-221 Częstochowa.

Termin zwrotu oświadczenia pilny!!! – do 29.11.2019 (piątek) – przez wychowawców klas lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Przekazuję dane placówki stomatologicznej wraz z telefonami i informacją, że indywidualnie mogą umawiać się na planowane wizyty.

CENTRUM STOMATOLOGII OLMEDICAL ANITA OLEK

  1. KRYNICKA 1/3

42-221 CZĘSTOCHOWA

( ALEJA BRZOZOWA, OSIEDLE PARKITKA)

TELEFONY:

tel 34 361 16 92

tel 34 344 49 19

tel 601 090 228

OŚWIADCZENIE

PISMO-06.11.2019. Stomatologia w szkołach-1(4)

Porozumienie

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW