Komunikat dla rodziców

Zgodnie z Planem Pracy Szkoły na rok 2017/2018 dzień 13.10.2017r. ( piątek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu będą zapewnione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wszystkich uczniów klas 1-7 i 2-3 gim, którzy przyjdą  do szkoły. Realizując  w tym dniu zadania opiekuńcze i wychowawcze nauczyciele będą pełnić dyżur w szkole .

W dniu 12.10.2017 r. ( czwartek )  plan lekcji obowiązuje wg skróconego rozkładu godzin. Po 3 lekcji tj. o godz. 10.00 dla klas 0-3 w świetlicy szkolnej odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.  Po 6 lekcji tj. o godz. 12.00 w Sali gimnastycznej odbędzie się akademia dla klas 4-7 i 2-3 gim. W uroczystościach będą uczestniczyć zaproszeni goście i  przedstawiciele Rady Rodziców.  Po tej uroczystości uczniowie idą do domu. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie ze stałym planem.

Dyrektor SP13 Maciej Wawrzaszek