Edukacyjne Centrum Konsultacji

Harmonogram Lekcji otwartych ECK

kwiecień 2019 r.

Zapraszamy do udziału w lekcjach otwartych nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, podczas których będzie można zaobserwować pracę uczniów i nauczycieli oraz metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 5 kwietnia 2019 r. g. 08.30– 09.15
Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1,
zajęcia w klasie III przysposabiającej do pracy
obserwacja pracy uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Harmonogram Konsultacji ECK kwiecień 2019

KARTA ZGŁOSZENIA