Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klasy I a, I b i I c pod opieką wychowawców wzięli udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka.  Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu, podczas zabawy oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia przeprowadzone były na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem interesujących scenariuszy zajęć. Program wspomagał kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył  adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Na zakończenie programu  wszyscy uczniowie przystąpili do Testu Bezpieczeństwa.

   W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka”
DM